Колекція цифрових ресурсів. Пізнавальний розвиток.
Колекція цифрових ресурсів. Пізнавальний розвиток.

Уявлення про  природнє  довкілля:

  • Житя на планеті Земля;
  • Вплив Сонця на воду, грунт,  повітря, рослини, тварин;
  • Властивості, якості та стани повітря, води, грунту;
  • Природні та сезонні явища;
  • Багатоманітність та життя тварин;
  • Діяльність людини;
  • Екологічний стан довкілля та його вплив на здоров"я людини;
  •  Космос як простір, що існує за межами планети Земля;
  • Сонце як зоря;
  • Основні планети, що обертаються навколо Сонця тощо. 

Завдання розвитку.

     Загальнопізнавальні: навчати спостерігати за явищами та об"єктами природи, передбачати позитивні та негативні наслідки свого втручання в її світ; ознайомлювати з процесами виробництва продуктів харчування, одягу, взуття, предметів домашнього вжитку, творів мистецтв; прилучати до культури минулого та сучасності свого народу, культур інших народів; підтримувати інтерес дитини до свого "Я", розширювати уявлення про власне тіло, душевний світ та різноманітні соціальні ролі. Розвивати пізнавальні здібності дитини, робити узагальнення, обгрунтовувати власну думку; вчити називати ознаки предметів, порівнювати, виявляти схожість та відмінність, встановлювати прості зв"язки між явищами та предметами, виявляти причини та наслідки подій; розвивати функцію мислення.

     Логіко-математичні: вправляти у використанні початкових логічних прийомів, пов"язаних з формуванням понять; будувати висловлювання за допомогою сполучникових зв"язків (і, чи, якщо, ні тощо); доводити вірогідність свого міркування; класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками, кількістю; вимірювати кількість, довжину, ширину, висоту, масу, час; виконувати прості усні обчислення, розв"язувати нескладні арифметичні та логічні задачі; виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; правильно вживати вирази, що означають: положення предметів у просторі, вказують напрямки; довільно відтворювати наявні знання, використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, проявляти активність у різних формах.