Завдання розвитку.Створювати сприятливі умови для становлення соціальної компетентності дитини; розвивати в неї соціальні емоції та мотиви (співчуття, співрадість, бажання допомогти); навчати орієнтуватися у реальних соціальних умовах життя, відстоювати власні інтереси; виховувати потребу в  спілкуванні з однолітками, формувати комунікативні вміння, спонукати до контактів, налагодження взаємодії, надійності у стосунках, поступливості; сприяти становленню мовленнєвої комунікації, вчити  підтримувати діалог, вести бесіду; збагачувати досвідом спілкування з людьми різного віку, статевої належності; спонукати керуватися в спільній діяльності груповими інтересами, обмежувати свої домагання, відстоювати виправдану позицію; учити розуміти інших та рахуватися з чужою точкою зору, бути справедливим, уникати конфліктів, агресивних проявів поведінки, спонукати орієнтуватися на совість як внутрішню етичну інстанцію.

Колекція цифрових ресурсів. Соціально-моральний розвиток.
Колекція цифрових ресурсів. Соціально-моральний розвиток.