Інноваційні технології

 

З метою реалізації завдань Базової програми "Я у світі", "Впевнений старт" педагогічний колектив працює за напрямами: гуманітарним та художньо-естетичним.Педагоги забезпечують всебічний розвиток дошкільників відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

     Розвиток системи освіти вимагає впровадження  нових методів навчання і виховання дітей. Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність такі інноваційні технології:

-- ТРВЗ ( теорія розв"язання винахідницьких завдань ), що розвиває у дітей творчі задатки,

креативність, вміння знайти вихід в нестандартній ситуації, сприяє розвитку інтелектуального потенціалу, логічного мислення;

-- художньо-мовленнєва діяльність  -- це навчання дітей мовлення, розповідання, розвиток комунікативних здібностей засобами художнього слова;

-- розвиток зв"язного мовлення за творами О.А.Захаренка, В.Сухомлинського, що сприяє розвитку у дітей соціально-моральної позиції щодо себе, природи і суспільства; формування внутрішнього світу свого "Я";

-- розвиток зв"язного мовлення засобами театралізованої діяльності, тобто вправляння дітей в монологічному та діалогічному мовленні, оволодіння мовними та емоційними засобами виразності, поповнення та активізація пасивного словникового запасу, розвиток інтелекту. 

 

Використання інноваційних технологій при
Microsoft Word Document 29.0 KB

ПІСОЧНА ТЕРАПІЯ

Відомий американський педагог С. Куломзіна зазначає, що Пісочниця не тільки розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, але ненав'язливо, поволі налаштовує дітей на осягнення моральних істин добра і зла, будує гармонійний образ світу.
Завдяки чарівним властивостям піску раптом оживають казки, дитина стає безпосереднім учасником і режисером власних творів, а потім бачить результат власної творчості.
Музичний супровід і колірні ефекти є потужним стимулом для розвитку емоційного світу дитини. Крім того, в поєднанні з пальчиковою гімнастикою, драматизацією та мімічними етюдами заняття дозволяє гармонізувати емоційний стан дитини, розвивати всі пізнавальні процеси та сенсомоторні навички.
Моделюючи ситуацію в пісочниці, дитина отримує досвід самостійного вирішення, проявляється його сила Чарівника.

 Принципи побудови програми занять:
 • Програма занять враховує всі сторони розвитку дитини: інтелектуальну, фізичну, емоційну і соціальну.
• Заняття проводяться в ігровій формі з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей раннього віку та дошкільного віку.
• Для попередження інтелектуальної та фізичної стомлюваності в ході занять відбувається часта зміна видів діяльності.
• Активно використовуються музично-рухові вправи.

Наші заняття спрямовані на:
• Сенсорний розвиток (розвиток сприйняття: кольору, форми, величини).
• Розвиток мовлення (формування мовного висловлювання, підготовка органів мови і слуху дитини до сприйняття правильного звуку і правильної артикуляції).
• Розвиток мислення, уваги, пам'яті, уяви. 
• Розвиток дрібної моторики.
• Естетичне виховання.
• Розвиток емоційної сфери.
• Розвиток творчих здібностей.
• Соціальний розвиток (навички спілкування).

      Пісочна анімація дозволяє перетворити гру дитини в захоплюючий процес, відкрити власні можливості. Це заняття дарує дитині незабутні хвилини польоту фантазії та уяви. Заняття розвивають дрібну моторику, посидючість, пам’ять, образне і послідовне мислення,Розкриває творчий потенціал дитини.

Технологія розвитку мовлення Т.Н.Гавриш.
Технологія.doc
Microsoft Word Document 32.5 KB
ДИТЯЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ СТА
Microsoft Word Document 83.0 KB
Розповідь за схемами.doc
Microsoft Word Document 57.0 KB